Markus Jansson

 

 

Etusivu

Minusta

Liberalismi

Kannanottojani

Salaukset ja
yhteystiedot

 

 

VK

Facebook

Blogi

Google Drive

SEID / CFS

Imgbox

Youtube

 

 

Jokaisella ihmisellä on oltava vapaus elää omaa elämäänsä ja pyrkiä onnellisuuteen itse valitsemallaan tavalla, niin kauan kuin se ei loukkaa muiden vastaavaa vapautta. On moraalitonta ja ihmisarvoa loukkaavaa käyttää väkivaltaa, petosta tai varkautta sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole itse käyttäneet niitä muita kohtaan. Ihmisyksilöillä, tai edes julkisella vallalla, ei ole mitään oikeutta loukata näitä yksilöiden perustavaa laatua olevia oikeuksia, ei edes silloin, kun sillä on toimiensa takana kansan enemmistön tuki.

Vapauden filosofia - mihin yksilönvapaus perustuu

Make Mine Freedom - video yksilönvapauden merkityksestä

Koko kieltämätön totuus - selittää, miten hullua demokratia todella on

Jokainen ihminen on erilainen, ainutlaatuinen yksilö omine elämäntilanteineen, haluineen ja rajoituksineen, joten samat ratkaisut eivät voi mitenkään sopia kaikille. Poliitikko, virkamies, tai ihmisjoukko, joka sanelee saman ratkaisun tuhansille ihmisille, ei kykene mitenkään ottamaan jokaista yksilöä ja hänen tarpeitaan huomioon. Valinnat ja päätöksenteko on vietävä jokaisen ihmisen tasolle. Ihmiset ovat itse oman elämänsä asiantuntijoita. Heille tulee antaa vapaus ja siihen kuuluva vastuu omista päätöksistään, koskevat ne sitten vakuutusturvaa, perhe- tai asumissuhteita, työtä tai heidän omien rahojensa käyttöä.

Sosialismi ei ole toiminut missään, ikinä, koskaan. Sosialismi on paitsi moraalisesti väärin (ryöstetään muilta ja annetaan laiskoille), mutta se myös johtaa vääjäämättä taloudelliseen tehottomuuteen (hintainformaation puute), korruptioon (valta korruptoi) ja totalitarismiin (vapaus pitää tukahduttaa). Byrokratistan ei myöskään edistä, eikä palvele mitään muuta, kuin byrokraatteja ja poliitikkoja itseään. Kyllä, tämä kaikki tarkoittaa myös Suomea ja Suomen pahoinvointivaltiota, joka natisee liitoksistaan ja romahtaa sitä nopeammin, mitä syvemmälle sosialismiin Suomi uppoaa.

 

 

PGP: 238C5E9F6A7E0650E5207AF795D35933FA067CE2
BIC: NDEAFIHH, IBAN: FI6911283500298301
BTC: 1tXB9u6pMHo91YbK8kaMXm6SWbe2AYe32